Thứ bảy, 29/09/2012 - 11:53

Bạn đọc viết:

Dạy thêm/học thêm: Rồi sẽ lại… như chưa hề có đợt thanh tra

Dân trí Tuần sau hoặc tuần sau nữa, tôi tin là việc dạy học thêm sẽ trở lại bình thường… như chưa hề có đợt thanh tra. Thanh tra để làm gì khi vấn đề vẫn không giải quyết được từ gốc rễ. Tuổi thơ của trẻ em vẫn bị dạy thêm/học thêm cắt xén

Một lớp học thêm tại Hà Nội (Ảnh: Giang Huy, nguồn: Lao Động)
Một lớp học thêm tại Hà Nội (Ảnh: Giang Huy, nguồn: Lao Động)
 
Trước đây, khi Sở GDĐT Hà Nội không cho phép giáo viên dạy thêm để cho các con tiểu học có thời gian chơi sau một tuần căng thẳng, thì giáo viên có hình thức “lách luật” là tìm địa điểm ngoài trường học để tổ chức dạy thêm.

 

Việc này Ban giám hiệu có thể nói là không biết được chăng? Có thể không biết được không, nếu chỉ cần gặp các con khi chúng đang chơi đùa mà tìm hiểu? Chỉ cần hỏi 3 cháu bất kỳ trong một lớp là biết được ngay thôi. Các con không  có tư duy nói dối mà chỉ nói theo người lớn dặn, vì vậy chỉ cần hỏi một vài câu hỏi lật đi lật lại là sự thật được sáng tỏ ngay.

 

Tuần cuối tháng 9 vừa rồi, có thông tin thanh tra kiểm tra việc dạy học thêm, các con lập tức… tạm thời được nghỉ. Ban Giám hiệu chắc lại không biết việc này? Còn các cán bộ làm trong ngành thanh tra liệu có biết việc này không? Chuyên ngành có những đặc thù riêng để tìm ra sự thật đâu có khó, nhưng vấn đề là  không biết Sở có muốn phát huy những đặc điểm này của "Thanh tra" hay không?

 

Tuần sau hoặc tuần sau nữa, tôi tin là việc dạy học thêm sẽ trở lại bình thường… như chưa hề có đợt thanh tra. Thanh tra để làm gì khi vấn đề vẫn không giải quyết được từ gốc rễ. Hay vì hạng mục đó có trong kế hoạch của năm, nên buộc phải thực hiện...

 

Tuổi thơ của trẻ em vẫn bị tệ dạy thêm/học thêm cắt xén. Tiền của dân vẫn phải đóng cho những kế hoạch… trên trời của ngành GD đến bao giờ…

 

Do Thu