“Đại biểu dân cử phải kịp thời phản ánh nguyện vọng chính đáng của dân”

Dân trí “Người đại biểu dân cử phải lắng nghe và kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng cũng như thực hiện tốt lời hứa với người dân”, đó là yêu cầu của bà Lê Thị Ái Nam với các đại biểu HĐND tỉnh khóa mới sau khi trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Sau khi trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tại kỳ họp thứ I - HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, bà Lê Thị Ái Nam nhấn mạnh, trước yêu cầu đổi mới của đất nước, yêu cầu phát triển nhanh bền vững của tỉnh, chúng ta phải tiếp tục phát huy, kế thừa những thành tựu đã đạt được và kinh nghiệm quý báu của HĐND, UBND khóa VIII để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần nhân dân. Quyết tâm đưa tỉnh Bạc Liêu trở thành tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL.

Bà Lê Thị Ái Nam nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Khái sau khi trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Bà Lê Thị Ái Nam nhận hoa chúc mừng từ Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Khái sau khi trúng cử Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nhiệm kỳ mới của HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa IX đã bắt đầu, theo Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Ái Nam, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, nhất là chất lượng các kỳ họp, chất lượng tham gia của các Ban đối với các nội dung được trình tại các kỳ họp, chất lượng giám sát của các Ban HĐND tỉnh.

Bà Lê Thị Ái Nam yêu cầu, mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, đóng góp cho các nội dung trình bày tại kỳ họp và phải tích cực tham gia chất vấn, tham gia vào các đoàn giám sát, đó lá trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

“Đề nghị các đại biểu HĐND chuyên trách phải tự nghiên cứu học tập, nâng cao trình độ và đổi mới phương pháp làm việc cho khoa học. Chất lượng hoạt động của đại biểu chuyên trách góp phần rất lớn vào việc nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh”, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Ái Nam nêu rõ.

Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX Lê Thị Ái Nam phát biểu sau khi trúng cử. Bà Nam yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh khóa mới phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và thực hiện tốt lời hứa với người dân.
Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX Lê Thị Ái Nam phát biểu sau khi trúng cử. Bà Nam yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh khóa mới phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và thực hiện tốt lời hứa với người dân.

Theo bà Lê Thị Ái Nam, đại biểu HĐND tỉnh thực tế phần lớn là hoạt động kiêm nhiệm và đang giữ các chức vụ khác nên công việc của mọi người là khá nhiều. “Để làm tròn trách nhiệm của mình, các đại biểu cần phải sắp xếp công việc, dành thời gian cho hoạt động của đại biểu, lắng nghe và kịp thời phản ánh các ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”, bà Nam yêu cầu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Ái Nam cũng mong các đại biểu HĐND tỉnh khóa mới phải có trách nhiệm thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã hứa với cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Huỳnh Hải