Bộ trưởng Công an giám sát việc phòng, chống tham nhũng tại Nam Định

Dân trí Chiều ngày 6/9, Đoàn công tác số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát tại Tỉnh ủy Nam Định. Theo kế hoạch, Đoàn công tác số 2 sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát về công tác phòng, chống tham nhũng tại nhiều cơ quan, đơn vị của tỉnh Nam Định đến ngày 22/9.

Thực hiện Kế hoạch số 64 ngày 25/4/2017 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về “kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm”, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ tập trung kiểm tra, giám sát tình hình, kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức Đảng của tỉnh Nam Định đối với việc phát hiện và xử lý tham nhũng; việc chấp hành Chỉ thị số 15 ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị về “sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng”.

Đoàn công tác do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn.

Trong thời gian từ nay đến ngày 22/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sẽ kiểm tra, giám sát tại các cơ quan, đơn vị của tỉnh Nam Định gồm: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Viện Kiểm sát, Sở Giao thông vận tải, Tòa án tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nam Định, Ủy ban kiểm tra, UBND tỉnh, Huyện ủy Ý Yên, Thành ủy Nam Định.

Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị
Thượng tướng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm cho biết, thông qua công tác kiểm tra, giám sát để nắm tình hình, đánh giá vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và kết quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, góp phần nhận diện và xử lý các biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa; trọng tâm là kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế; những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phát hiện và xử lý tham nhũng.

Đoàn công tác sẽ kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, giám sát.

Thượng tướng Tô Lâm cũng yêu cầu các thành viên trong Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cần nắm tình hình, rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng…

Theo báo cáo kết quả công tác thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm của Tỉnh ủy Nam Định, từ năm 2011 đến tháng 3/2017, các cấp ủy trong tỉnh đã tiến hành kiểm tra đối với 5.175 lượt tổ chức Đảng trực thuộc và 10.498 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 9.022 lượt tổ chức Đảng và 19.761 đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện 86 tổ chức Đảng, 477 đảng viên vi phạm.

Thanh tra tỉnh và Thanh tra các huyện, thành phố, Thanh tra các cơ sở, ngành đã thực hiện 953 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. Quan công tác thanh tra đã phát hiện và kiến nghị thu hồi 82.507.224.000 đồng. Kết quả, đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 72.719.141.000 đồng, thu hồi 506.750m2 đất.

Đức Văn