Bộ TN-MT quyết bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp

Dân trí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 1189/QĐ-BTNMT ban hành Chương trình hành động của Bộ triển khai thực hiện Nghị quyết 19/2016 của Chính phủ nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức ngành tài nguyên-môi trường về tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (Ảnh tư liệu: Bộ TN&MT)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà (Ảnh tư liệu: Bộ TN&MT)

Theo Chương trình hành động, Bộ trưởng Trần Hồng Hà yêu cầu toàn ngành tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tổ chức triển khai, thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đời sống; phát hiện, điều tra kịp thời, xử lý nghiêm minh và giải quyết thỏa đáng các khiếu nại đối với các vụ việc vi phạm cạnh tranh, góp phần tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao Tổng cục Quản lý đất đai chủ động rà soát, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định (sửa nhiều nghị định) để giải quyết các vướng mắc về đầu tư, kinh doanh, tạo sự liên thông giữa các thủ tục đầu tư với thủ tục về đất đai, xây dựng, đấu thầu, môi trường; từng bước thực hiện kết nối điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Tổng cục Quản lý đất đai đề xuất giải pháp công khai hóa quỹ đất chưa sử dụng, đất chưa cho thuê, cho thuê lại tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, quỹ đất được Nhà nước giao, cho thuê nhưng chậm đưa đất vào sử dụng; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận đất đai và xây dựng chính sách khuyến khích tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn.

“Chủ trì, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương ban hành văn ban thay thế Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT/BTC -BTNMT, tạo quy trình liên thông giữa cơ quan thuế và Văn phòng đăng ký đất đai/Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; với Bộ Xây dựng xây dựng Nghị định quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng; với Tổng cục Thuế để triển khai thực hiện quy trình liên thông giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai nhằm chia sẻ, trao đổi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất”- Bộ trưởng Trần Hồng Hà giao nhiệm vụ cho Tổng cục Quản lý đất đai.

Vụ Pháp chế được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường không còn phù hợp, trên nguyên tắc bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, tuân thủ quy định về thẩm quyền ban hành điều kiện đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.

Bộ trưởng Hà cũng giao Tổng cục Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan của Bộ Xây dựng đề xuất thực hiện lồng ghép thủ tục thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường với thủ tục thấm định thiết kể xây dựng đối với những dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng.

Thế Kha