Báo chí cần tích cực tuyên truyền về công tác giảm nghèo

Dân trí “Báo chí cần tích cực tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn…” – Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Quanh cảnh Hội nghị...
Quanh cảnh Hội nghị...

Sáng nay (12/4), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với UBND tỉnh Hòa Bình và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền về công tác Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 cho cán bộ Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương khu vực từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng: Báo chí cần tích cực tuyên truyền về công tác giảm nghèo.
Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng: Báo chí cần tích cực tuyên truyền về công tác giảm nghèo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, Hội nghị lần này sẽ tập trung phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo với các nội dung: Trang bị những kiến thức cơ bản về công tác thông tin, truyền truyền về chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Giới thiệu về các gương điển hình, sáng kiến, mô hình giảm nghèo mới, cách làm mới, hiệu quả trong công tác giảm nghèo; Trao đổi, thảo luận về công tác thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo.

Với các mục đích nói trên, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng đã chỉ đạo, đối với các Sở TT&TT: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các cấp các ngành, tổ chức kinh tế - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội và các cá nhân tại địa phương nhận thức về chương trình giảm nghèo bền vững để từ đó mọi người cùng tham gia, bản thân các hộ nghèo tự vươn lên thoát nghèo;

Chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo phù hợp với mỗi địa phương và vùng miền; Đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở về thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo tại địa phương.

“Đối với các cơ quan báo chí, tôi đề nghị cần tuyên truyền một cách đồng bộ, có trọng tâm, đa dạng về phương thức, phù hợp với từng nhóm đối tượng, vùng miền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện về công tác giảm nghèo ở vùng khó khăn; góp phần thu hẹp khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân tộc và các nhóm dân cư; tạo cơ hội để đối tượng nghèo ổn định và đa dạng hóa việc làm, tăng thu nhập; tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho đối tượng nghèo” – Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Vẫn liên quan đến công tác tuyên truyền của báo chí, Thứ trưởng Hồng đề nghị, các nhà báo cần sáng tác những tác phẩm hay, có chất lượng, đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và gửi tác phẩm về Văn phòng Quốc gia Giảm nghèo để Ban Tổ chức cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo chấm, lựa chọn và trao giải, các tác phẩm có giá trị sẽ tiếp tục tuyên truyền.

Ngoài ra, đối với các học viên tham gia tại Hội nghị này, Thứ trưởng Hồng yêu cầu cần nêu các gương điển hình trong công tác giảm nghèo vượt khó vươn lên, các mô hình hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo để thông tin, tuyên truyền đến mọi người dân; Tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức và trao đổi, thảo luận tại Hội nghị ngày hôm nay để chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong thông tin, tuyên truyền về công tác giảm nghèo để cùng học hỏi và phát huy hơn nữa.

Ông Ngô Trường Thi phát biểu tại Hội nghị.
Ông Ngô Trường Thi phát biểu tại Hội nghị.

Cũng tại Hội nghị trên, các học viên tham dự đã được nghe ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo trình bày nội dung về Chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước ta trong công tác giảm nghèo; Công tác giảm nghèo – Thực trạng, nguyên nhân và những giải pháp trong thời gian tới, giới thiệu các mô hình hay, hiệu quả trong công tác giảm nghèo.

Nguyễn Dương