Thứ bảy, 02/03/2013 - 04:05

Các anh sống mãi trong lòng Mẹ Việt Nam!

(Dân trí) - Tổ quốc nơi biên thùy không chỉ là Tổ quốc của những người đang sống mà của các liệt sĩ, những người anh hùng đã hiến máu xương mình cho mỗi tấc đất quê hương. Các anh sống mãi với non sông, đất nước. Các anh sống mãi trong lòng Mẹ Tổ Quốc Việt Nam.

 

 

Tổ quốc nơi biên thùy

 

Tổ quốc nơi biên thùy

 

 (Tưởng nhớ những chiến sĩ hy sinh ở biên giới năm 1979)

 

Mùa này biên giới hoa sim

Tím quanh mộ chí im lìm các anh

Bao người lính trận vô danh

Hiến dâng đất nước tuổi xanh của mình.

 

Lặng thinh? Không thể lặng thinh!

Trước bao xương máu hy sinh giống nòi

Quên ư? Không lãng quên rồi!

Đường lên biên giới một trời hoa sim

Mầu hoa chẳng chịu lặng im

Lẫn vào sỏi đá thắp nghìn nén hương.

 

Mùa này biên giới đầy sương

Có ai thăm lại chiến trường xưa chăng?

Vị Xuyên, Phong Thổ, Đồng Đăng

Các anh ngã xuống trẻ măng thủa nào.

 

Các anh nằm dọc chiến hào

Từng cây số máu trên cao nguyên này

Trong tầm lựu đạn ném tay

Trong khe ngắm của những cây súng thù.

 

Hòa An mây núi âm u

Đường lên Bản Giốc mịt mù còn nghe

Các con dưới cỏ xanh rì

Chỉ thương tóc mẹ bạc về trắng đêm

Các con như cỏ hồn nhiên

Xanh thăm thẳm mọc dọc miền bao la.

 

Ta là con của phù sa

Cha là đất nước - Mẹ là quê hương

Còn nghe máu thấm biên cương

Mây buồn Lũng Cú. Đêm trường Nam Quan.

Ta là con của Việt Nam

Theo cha xuống biển tự ngàn năm xưa

Lên rừng thờ mẹ Âu Cơ

Đem xương máu dựng cõi bờ hôm nay.

 

 

Nguyễn Việt Chiến

                                                                   

                                                                                     17-2-2013