Nâng tầm cao mới cho chính sách an sinh ở Quảng Nam

Dân trí Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương vừa tổ chức khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012- 2020” tại tỉnh Quảng Nam.

Nhìn chung, từ sau khi có NQ 21 đến nay, công tác BHXH trên địa Quảng Nam đã có bước phát triển toàn diện hơn.

Theo BHXH Quảng Nam, sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 21; công tác BHXH, BHYT, BHTN có bước phát triển mới toàn diện hơn. Công tác tuyên truyền Nghị quyết 21 trong thời gian qua đã được triển khai bằng nhiều hình thức nhằm cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, người sử dụng lao động.

Triển khai tuyên truyền Luật BHXH, BHYT (sửa đổi) đến các đơn vị sử dụng lao động
Triển khai tuyên truyền Luật BHXH, BHYT (sửa đổi) đến các đơn vị sử dụng lao động

Qua đó, người dân hiểu rõ thêm về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với các loại hình bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của người dân khi tham gia bảo hiểm, những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, nhất là bảo hiểm y tế tự nguyện.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các ngành liên quan đã triển khai nhiều hội nghị, các buổi tuyên truyền miệng, tuyên truyền trực quan, cấp phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giao lưu, đối thoại chính sách BHXH, BHYT nên các nội dung của Nghị quyết 21 cũng như chính sách BHXH, BHYT từng bước đến được với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Nhìn chung, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận đoàn thể của tỉnh Quảng Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quán triệt, phổ biến, tuyên truyền vận động thực hiện Nghị quyết của Bộ chính trị và các văn bản liên quan về BHXH, BHYT kịp thời, mạnh mẽ, đều khắp đến cơ sở. Từ 2012 đến nay, các cấp đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

BHXH Quảng Nam đối thoại với doanh nghiệp
BHXH Quảng Nam đối thoại với doanh nghiệp

Kết quả tuyên truyền trực quan, có trên 400 tin bài trên các chuyên mục phương tiện thông tin đại chúng, đã thực hiện 2.000m2 diện tích pano, băng rôn; 430 áp-phích 70.000 tờ gấp, tờ rơi, hàng trăm băng đĩa, 2.400 tờ tạp chí, 21 ngàn tờ báo BHXH,…

Kết quả tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đến nay toàn tỉnh có 139.476 người tham gia BHXH (BHXH bắt buộc), tăng 24.358 người so với cuối năm 2012, có 120.461 người tham gia BHTN, 1.272.523 người tham gia BHYT (chiếm 86,5% dân số toàn tỉnh).

Số thu tăng dần qua các năm, năm 2013, tổng số thu toàn tỉnh là 1.894.156 triệu đồng (đạt 109% so kế hoạch được giao), tăng hơn 19,82% so với năm 2012. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 79.025 triệu đồng, bằng 4,55% số phải thu theo kế hoạch. Năm 2014, tổng số thu toàn tỉnh là 2.210.565 triệu đồng, đạt 102,9% so kế hoạch được giao. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 85.768 triệu đồng, bằng 3,99% số phải thu theo kế hoạch.

Tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến người dân
Tuyên truyền chính sách bảo hiểm đến người dân

Đến 30/9/2015, số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh là 1.763.580 triệu đồng, đạt 77,6% so với kế hoạch được giao; tăng 10,54% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN là 145.415 triệu đồng, chiếm 6,4% so với kế hoạch được giao.

Công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho người lao động trên địa bàn được thực hiện đầy đủ, đúng quy định của pháp luật và của ngành. Thường xuyên phối hợp với ngành Bưu điện, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác chi trả các chế độ BHXH cho đối tượng được an toàn, đầy đủ, kịp thời, đúng lịch với số đối tượng hưởng hằng tháng trên 35.000 người. Năm 2013, 2014 và 9 tháng đầu năm 2015, toàn tỉnh đã chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho các đối tượng với số tiền 3.180,857 tỷ đồng; thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 8,3 triệu lượt ngoại trú và nội trú với tổng số tiền trên 2.099 tỷ đồng.

Để tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; BHXH tỉnh đã phân cấp cho BHXH cấp huyện thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thẩm định, thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và trợ cấp BHXH một lần cho các đối tượng tham gia trên địa bàn quản lý. Đối với các hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH tỉnh, BHXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ của đối tượng và chuyển kịp thời về BHXH tỉnh để giải quyết.

Ngoài ra, BHXH tỉnh thường xuyên quán triệt đến tất cả cán bộ, CCVC trong đơn vị chuyển đổi tác phong làm việc từ hành chính sang phục vụ đối tượng; lấy mục tiêu là sự hài lòng của đối tượng làm thước đo đối với từng cá nhân, đơn vị. Năm 2013, BHXH tỉnh đã thiết lập Đường dây nóng và thông tin rộng rãi về số điện thoại Đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh từ các tổ chức, công dân về những hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà của cán bộ, CCVC thuộc BHXH tỉnh Quảng Nam trong thực thi nhiệm vụ.

BHXH tỉnh thường xuyên chỉ đạo BHXH cấp huyện và các phòng nghiệp vụ đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong giải quyết hồ sơ của đối tượng tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và hoạt động nghiệp vụ, đảm bảo hoạt động chuyên môn được giải quyết nhanh chóng, đúng chế độ quy định và đáp ứng được yêu cầu quán lý của Ngành. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại BHXH tỉnh và BHXH cấp huyện.

Người dân được phát tờ rơi về chính sách bảo hiểm
Người dân được phát tờ rơi về chính sách bảo hiểm

Ngoài ra, để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong quan hệ công tác; BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân.

Đến nay, thủ tục, hồ sơ, quy trình giải quyết hồ sơ liên quan đến việc tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã được chuẩn hóa, giảm phiền hà, minh bạch hóa quá trình giải quyết công việc, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính về BHXH, BHYT.

Triển khai thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT: đầu năm 2015, BHXH tỉnh đã phối hợp với Công ty TS24 tiến hành cài đặt, tập huấn sử dụng phần mềm giao dịch điện tử iBHXH cho cán bộ phụ trách công tác BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động với 20 lớp tập huấn và trên 2.500 người tham gia; đồng thời tổ chức quán triệt và hướng dẫn sử dụng phần mềm iQLBH cho cán bộ quản lý và viên chức nghiệp vụ trong toàn đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 2.000 đơn vị sử dụng lao động đã thực hiện giao dịch điện tử. Phấn đấu đến hết năm 2015, 100% cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện thu nộp BHXH, BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận và đánh giá cao về những kết quả của tỉnh Quảng Nam đạt được sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21. Đặc biệt là công tác tuyên truyền được chỉ đạo thực hiện hiệu quả, bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng, với sự phối hợp của các cấp, các ngành đã góp phần quan trọng từng bước tăng tỷ lệ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, góp phần quan trọng vào công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công Bính