Quảng Nam:

Gần 2,5 triệu lượt người đã được thanh toán phí khám chữa bệnh

Dân trí Theo BHXH tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho gần 2,5 triệu lượt người với số tiền trên 655 tỉ đồng. Trong đó, thanh toán 3 chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức cho 95.880 trường hợp với tổng số tiền trên 179 tỉ đồng.

Tính đến ngày 30/11, toàn tỉnh Quảng Nam đã thu BHXH, BHYT, BHTN được số tiền trên 2,2 ngàn tỉ đồng, đạt 96,02% so với kế hoạch được giao, tăng 4,42% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, số thu trong tháng 11/2015 là 261,871 tỉ đồng.

Băng rôn tuyên truyền về BHYT trên một số tuyến đường tại TP Tam Kỳ
Băng rôn tuyên truyền về BHYT trên một số tuyến đường tại TP Tam Kỳ

BHXH tỉnh Quảng Nam cho biết, tổng nợ đến hết tháng 30/11 là trên 148 tỉ đồng, giảm 34,255 tỉ đồng so với tháng 10/2015, bằng 6,47% so với kế hoạch thu được giao. Trong đó nợ BHXH trên 107 tỉ đồng, tăng 1,677 tỉ đồng so với tháng 10/2015.

Trong 11 tháng đầu năm, BHXH tỉnh đã khởi kiện 32 đơn vị sử dụng lao động với số nợ lúc khởi kiện trên 11,1 tỷ đồng. Trong tháng 11, toàn tỉnh đã tiến hành khởi kiện 4 đơn vị sử dụng lao động với số tiền nợ lúc khởi kiện 425 triệu đồng. Số tiền nợ đã được thu hồi qua công tác khởi kiện trong tháng là 3,080 tỉ đồng.

11 tháng đầu năm, BHXH Quảng Nam đã cấp 18.012 sổ BHXH, trên 1 triệu thẻ BHYT. BHXH tỉnh cũng đã tiếp nhận và giải quyết 17.937 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH cho đối tượng. Từ đầu năm, toàn tỉnh đã thẩm định, thanh toán 3 chế độ ốm đau, thai sản và nghỉ dưỡng sức cho 95.880 trường hợp với tổng số tiền trên 179 tỉ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2015, toàn tỉnh đã thực hiện giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 2.470.607 lượt người với số tiền là trên 655,538 tỉ đồng.

Tổ chức đối thoại về BHYT với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn
Tổ chức đối thoại về BHYT với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn

Nhằm đưa sớm các quy định mới về chính sách BHXH, BHYT đi vào cuộc sống, BHXH tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị tuyên truyền những điểm mới Luật BHXH sửa đổi năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, các quy định về BH thất nghiệp theo Luật Việc làm cho cán bộ trực tiếp làm công tác BHXH của gần 400 đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

BHXH Quảng Nam đã giải đáp thắc mắc về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT... BHXH các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức hội nghị tuyên truyền những điểm mới về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn quản lý của đơn vị, nhất là Luật BHXH sửa đổi bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy định về Ngày pháp luật trong năm, BHXH tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc BHXH các huyện, thành phố, Trưởng các phòng nghiệp vụ lồng ghép trong các cuộc họp của đơn vị tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày pháp luật năm 2015 với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” đến từng cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong đơn vị và gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2015.

Băng-rôn tuyên truyền về BHYT
Băng-rôn tuyên truyền về BHYT

Theo BHXH tỉnh Quảng Nam, số thu BHXH, BHYT, BHTN trong 11 tháng đầu năm đạt khá cao, đảm bảo tiến độ thu theo quy định của BHXH Việt Nam. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN đến cuối tháng 11 vẫn còn cao so với tỷ lệ được giao, dù đã giảm 34,255 tỷ đồng so với 10 tháng đầu năm.

Nguyên nhân chủ yếu là do hiện nay nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; một số doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài nhà nước còn chay y trong việc đóng kinh phí BHXH, BHYT cho người lao động tại đơn vị.

Công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chi trả các chế độ BHXH được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Công tác cải cách hành chính trong toàn đơn vị được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quan hệ, giao dịch với cơ quan BHXH.

Đặc biệt, việc triển khai giao dịch điện tử về hồ sơ đóng BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm và chỉ đạo thực hiện từ các cấp, các ngành và có nhiều chuyển biến tích cực với 87,40% tổng số đơn vị đang thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH qua phần mềm iBHXH.

Công Bính