Thứ sáu, 28/05/2010 - 22:53

Tư vấn pháp luật

Xử phạt hành vi đi ngược chiều

Dân trí Tôi bị lỗi đi xe máy ngược đường một chiều, theo quy định của pháp luật tôi sẽ bị xử phạt thế nào? Có bị tạm giữ phương tiện tới 30 ngày không? Hiện xe máy của tôi đang bị cơ quan Công an tạm giữ. (Bạn đọc Đỗ Nam, Email: hoainam0512@gmail.com)

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

Nếu hành vi đi ngược đường một chiều của bạn diễn ra trước ngày 20/5/2010, hành vi vi phạm của bạn sẽ bị phạt tiền theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 9 Nghị định 146/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cụ thể: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau: “c) Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định;”

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 90 (chín mươi) ngày; hoặc gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe không thời hạn.(Khoản 9 Điều 9 Nghị định 146/2007/NĐ-CP).

Mặt khác, với hành vi vi phạm đi ngược chiều của đường một chiều, người có thẩm quyền xử phạt có quyền đình chỉ lưu hành phương tiện 30 (ba mươi) ngày bằng hình thức tạm giữ phương tiện hoặc tạm giữ đăng ký phương tiện, biển số đăng ký, sổ chứng nhận bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. (Khoản 1 Điều 49 - Nghị định 146/2007/NĐ-CP)

Nếu hành vi vi phạm của bạn diễn ra từ 20/5/2010 (ngày Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ có hiệu lực), hành vi vi phạm của bạn sẽ bị xử phạt tiền theo quy định tại điểm đ Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP : Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm: “đ) Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định”

Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe vi phạm mà gây tai nạn giao thông nhưng chưa tới mức nghiêm trọng thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 (sáu mươi) ngày; hoặc gây tai nạn giao thông từ mức nghiêm trọng trở lên thì bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn (Khoản 9 – Điều 9 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP). Cũng theo quy định của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP không áp dụng hình thức tạm giữ phương tiện đối với hành vi vi phạm đi ngược chiều đường của đường một chiều.

Theo các quy định trên, nếu hành vi vi phạm của bạn diễn ra trước ngày 20/5/2010, bạn có thể bị tạm giữ phương tiện 30 ngày. Nếu hành vi vi phạm của bạn diễn ra từ ngày 20/5/2010, bạn sẽ không bị tạm giữ phương tiện.

Luật sư Nguyễn Hồng Bách - Chủ tịch HĐTV
Công ty luật Hợp danh Hồng Bách và Cộng sự
Số 6, Trung Yên 3, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: 04.3.7868574 - 0913588529   Fax: 04.3.7868575
Mail: bach@hongbach.com
http://www.hongbach.vn