Thứ sáu, 28/10/2011 - 00:10

Tư vấn pháp luật:

Xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân lần thứ 2 được không?

Dân trí Tôi đã xin giấy độc thân kết hôn với người nước ngoài. Nhưng tôi chưa đăng kí kết hôn vì tôi thấy chúng tôi không hợp nhau. Nếu lần sau tôi xin giấy độc thân để kết hôn với người Việt Nam liệu có được không? Nếu xin thì cần những thủ tục gì?

(Nguyễn Thị Hà Yến, Email: anhnhe_hp@yahoo.com).


(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Căn cứ điểm g mục 2 phần II của Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/N Đ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch thì: “Khi đương sự yêu cầu xác nhận lại tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn do xác nhận trước đó đã hết thời hạn sử dụng, thì phải nộp lại Tờ khai đăng ký kết hôn cũ; trong trường hợp đương sự khai đã làm mất Tờ khai đăng ký kết hôn, thì phải có cam kết về việc chưa đăng ký kết hôn; bản cam kết phải lưu trong hồ sơ cấp xác nhận tình trạng hôn nhân. Việc xác nhận lại tình trạng hôn nhân cũng phải được ghi trong Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trong cột Ghi chú của Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (kể cả xác nhận lần đầu và xác nhận lại) phải ghi rõ “Đã xác nhận lại tình trạng hôn nhân ngày ... tháng ... năm ...., lý do xác nhận lại ....”.

Hướng dẫn này cũng được áp dụng khi giải quyết yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng vào mục đích kết hôn.

Theo quy định nêu trên nếu bạn đã xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn với người nước ngoài sau đó không đăng ký kết hôn nữa thì bạn phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Nếu bạn đã làm mất Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bạn phải có bản cam kết chưa đăng ký kết hôn với ai. Căn cứ vào bản cam kết chưa đăng ký kết hôn này Ủy ban Nhân dân xã, phường nơi bạn đăng ký hộ khẩu sẽ cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để bạn có thể đăng ký kết hôn với người Việt Nam.

Luật sư Vũ Hải Lý

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tư vấn tổng đài 04 -1088 phím số 4 -4 hoặc phím 4-5

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Ban Bạn đọc