Thứ ba, 10/04/2012 - 00:01

Tư vấn pháp luật:

Xin giấy xác nhận độc thân ở đâu?

Dân trí Năm 2006 tôi có đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại nơi đăng ký hộ khẩu là tỉnh Bạc Liêu. Năm 2010, tôi đã ly hôn tại TAND TP. Hồ Chí Minh. Nay tôi muốn xin giấy xác nhận độc thân thì xin ở đâu?

(Email: hoangmy76@yahoo.com).

Xin giấy xác nhận độc thân ở đâu?
Ảnh minh họa
Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 66 Nghị định 158/2005/ND-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau:Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi cư trú của người có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đó”.

Tại khoản 1 Điều 8 Nghị định 158/2005/ND-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về  việc xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch như sau: “Trong trường hợp Nghị định này quy định thẩm quyền đăng ký hộ tịch theo nơi cư trú, thì thẩm quyền đăng ký hộ tịch được xác định như sau:  Đối với công dân Việt Nam ở trong nước, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký hộ khẩu thường trú; nếu không có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, thì việc đăng ký hộ tịch được thực hiện tại nơi người đó đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu.”

Tại khoản 1 Điều 67 Nghị định 158/2005/ND-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch quy định về thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân như sau: “Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải nộp Tờ khai (theo mẫu quy định).Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án về việc ly hôn hoặc bản sao giấy chứng tử. Quy định này cũng được áp dụng đối với việc xác nhận tình trạng hôn nhân trong Tờ khai đăng ký kết hôn theo quy định tại .

Như vậy bạn phải ra UBND nơi bạn có hộ khẩu thường trú để xin cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định nêu trên. Trong trường hợp bạn đã qua nhiều nơi cư trú khác nhau (kể cả thời gian cư trú ở nước ngoài), mà Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi xác nhận tình trạng hôn nhân không rõ về tình trạng hôn nhân của bạn ở những nơi đó, thì bạn phải viết bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình trong thời gian trước khi về cư trú tại địa phương và chịu trách nhiệm về việc cam đoan này.

Luật sư Nguyễn Thị Phượng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tư vấn tổng đài 04 -1088 phím số 4 -4 hoặc phím 4-5

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Ban Bạn đọc