Thứ ba, 25/04/2017 - 08:31

Bài 32:

Vụ thi hành án “chấn động” TP Việt Trì: Chính thức tuyên huỷ 2 bản án “dính” sai phạm!

Dân trí Sau hơn 30 bài báo điều tra của Báo Dân Trí phản ánh những sai phạm của vụ cưỡng chế thi hành án trái pháp luật chưa từng có trong tiền lệ ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ, ngày 29/03/2017, Uỷ ban thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội đã có kết luận chính thức về những sai phạm trong Bản án sơ thẩm, Bản án phúc thẩm cũng như những sai phạm trong quá trình thi hành án của Chi cục THADS TP Việt Trì.
 >> Vụ thi hành án nhà 194 Kim Mã nhìn từ bài học "nhãn tiền" 194 phố Huế!
 >> Hà Nội: Uẩn khúc gì phía sau vụ mua đất làm nhà ở 18 năm vẫn bị bán đấu giá?
 >> Mua đất làm nhà ở 18 năm vẫn bị kê biên bán đấu giá: “Bóc mẽ” dấu hiệu trái pháp luật!

Vụ thi hành án trái pháp luật chưa từng có tiền lệ trong ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Quyết định Giám đốc thẩm số 14/2017/KDTM-GĐT ngày 29/03/2017 đã tuyên hủy Bản án sơ thẩm số 30/2014/KDTM-ST ngày 31/7/2014 của TAND TP Việt Trì, Bản án phúc thẩm số 07/2014/KDTM-PT ngày 24/11/2014 của TAND tỉnh Phú Thọ, giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Việt Trì xét xử lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định pháp luật.

Như thông tin Báo Dân trí đã đăng tải, vụ án tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) và Công ty cổ phần đầu tư Thương mại Việt Hưng (Công ty Việt Hưng) bắt đầu khi Công ty Việt Hưng chưa thực hiện được đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vay cho Viettinbank. Ngày 09/03/2012, Viettinbank khởi kiện Công ty Việt Hưng tại TAND TP Việt Trì, yêu cầu Công ty Việt Hưng thực hiện nghĩa vụ trả nợ vay theo Hợp đồng tín dụng số 05.05.0019/HĐTD ngày 20/4/2005 được ký kết giữa các bên.

Ngày 23/07/2012, Tòa án đã ra Quyết định Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 16/2012/QĐST-KDTM (Quyết định 16/QĐST-KDTM), theo đó Công ty Việt Hưng và Viettinbank thỏa thuận thành về phương án trả nợ của Hợp đồng tín dụng ký giữa hai bên vào năm 2005. Sau đó Chi cục THADS TP Việt Trì đã ban hành Quyết định số 58/QĐ-CCTHA ngày 01/03/2013 để thi hành Quyết định 16/QĐST-KDTM nói trên.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong Quyết định số 16/QĐST-KDTM nên ngày 20/12/2013, TAND tỉnh Phú Thọ có Công văn số 602/2013/CVTDTHA/TA gửi Chi cục THA dân sự TP Việt Trì, trong đó có nêu rõ “Để có thời gian nghiên cứu vụ án trên theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật. TAND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Việt Trì tạm dừng Thi hành án quyết định Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 16/2012/QĐST-KDTM ngày 23/7/2012 của TAND thành phố Việt Trì để chờ kết quả xét xử vụ án trên theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm”.


Uỷ ban thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội chính thức tuyên huỷ 2 bản án sai phạm trong vụ cưỡng chế thi hành án trái luật chưa từng có trong tiền lệ ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Uỷ ban thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội chính thức tuyên huỷ 2 bản án sai phạm trong vụ cưỡng chế thi hành án trái luật chưa từng có trong tiền lệ ngành tư pháp tỉnh Phú Thọ.

Bất chấp yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, không những không tạm dừng việc thi hành án, Chi cục THA dân sự TP Việt Trì đã kiên quyết thực hiện việc thi hành án vụ án này. Ngày 08/01/2014, Chi cục THA dân sự TP Việt Trì đã ra Thông báo số 186/TB-THA về việc cưỡng chế thi hành án.

Ngày 09/01/2014, Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định kháng nghị Giám đốc thẩm đối với Quyết định số 16/QĐST-KDTM. Tại Kháng nghị giám đốc thẩm số 01/QDKN-GDT-KDTM Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ nêu rõ: “Tạm đình chỉ thi hành án Quyết định Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 16/2012/QĐST-KDTM ngày 23/7/2012 của TAND thành phố Việt Trì để chờ kết quả xét xử giám đốc thẩm”. Quyết định này đã được gửi đến các bên liên quan cùng ngày, trong đó có Chi cục THADS TP Việt Trì. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, ngày 14/01/2014, Chi cục THADS TP Việt Trì vẫn tiến hành cưỡng chế đối với Công ty Việt Hưng, quyết tâm bàn giao tài sản là Nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ - Nhà hàng Phù Đổng cho người mua trúng tài sản đấu giá - cũng chính là người được thi hành án: Ngân hàng Viettinbank.

Ngày 22/01/2014, Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án trong đó khẳng định sai phạm của TAND TP Việt Trì trong việc ghi nhận sai tư cách chủ thể tham gia vụ án và tuyên hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 16/QĐST-KDTM ngày 23/7/2012 của TAND TP Việt Trì, giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Việt Trì giải quyết sơ thẩm lại theo thủ tục chung.

Ngày 31/7/2014, TAND TP Việt Trì đã tiến hành xét xử sơ thẩm lại vụ án và ban hành Bản án số 30/2014/KDTM-ST, tuy nhiên Bản án này tiếp tục bị kháng cáo nên ngày 24/11/2014, TAND tỉnh Phú Thọ tiến hành xét xử phúc thẩm và ban hành Bản án 07/2014/KDTM-PT.

Nhận thấy còn tồn tại những vi phạm về tố tụng và nội dung vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm, ngày 19/10/2016, Chánh án TAND Tối cao đã ban hành kháng nghị Giám đốc thẩm số 32/2016/KN-KDTM đối với Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 07/2014/KDTM-PT ngày 24/11/2014 của TAND tỉnh Phú Thọ. Ngày 29/03/2017, Uỷ ban thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa Giám đốc thẩm xét xử và ban hành Quyết định Giám đốc thẩm theo đó chấp nhận Kháng nghị Giám đốc thẩm của Chánh án TAND Tối cao: hủy Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 30/2014/KDTM-ST ngày 31/7/2014 của TAND TP Việt Trì và Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 07/2014/KDTM-PT ngày 24/11/2014 của TAND tỉnh Phú Thọ, giao vụ án cho TAND TP Việt Trì xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung.

Liên quan đến sự kiện Uỷ ban thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội ban hành Quyết định Giám đốc thẩm tuyên hủy hai Bản án nêu trên, Luật sư Trương Quốc Hoè - Trưởng VPLS Interla cho biết:

Phiên tòa Giám đốc thẩm đã tiến hành xem xét các nội dung được Chánh án TAND Tối cao kháng nghị liên quan đến quá trình giải quyết vụ án này, theo đó nhận định về hành vi vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng của hai cấp Tòa án khi không đưa Công ty cổ phần Dịch vụ đấu giá Việt Nam (Công ty VAS) vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng như kết luận về những thiếu sót, sai phạm trong việc giải quyết nội dung vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm như: sai phạm trong việc xem xét nợ gốc và tính nợ lãi; sai phạm trong việc xác định hiệu lực của hợp đồng thế chấp 2.4; sai phạm trong việc tuyên duy trì Quyết định kê biên tài sản trái pháp luật….


Vụ cưỡng chế THA của Chi cục THA TP Việt Trì bất chấp kháng nghị giám đốc thẩm.

Vụ cưỡng chế THA của Chi cục THA TP Việt Trì bất chấp kháng nghị giám đốc thẩm.

Bên cạnh đó, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm còn kết luận về sai phạm của Chi cục THA dân sự TP Việt Trì cũng như sai phạm của Công ty VAS trong quá trình kê biên, bán đấu giá tài sản, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Việt Hưng, cụ thể:

Thứ nhất, sai phạm trong quá trình kê biên tài sản thi hành án.

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm khẳng định việc Chi cục THADS TP Việt Trì ban hành Quyết định kê biên tài sản ngày 27/06/2013 cũng như tại Biên bản kê biên ngày 09/07/2013 đều xác định ông Nguyễn Minh Sơn đại diện theo pháp luật của Công ty Việt Hưng là không đúng theo quy định của pháp luật, xâm phạm đến quyền - lợi ích hợp pháp của Công ty Việt Hưng.

Thêm vào đó, mặc dù phát hiện rõ có sự chênh lệch lớn giữa diện tích thực tế so với diện tích trong hồ sơ thế chấp, nhưng vẫn kiên quyết bỏ qua yêu cầu tạm dừng kê biên tài sản ngày 09/7/2013 của Đại diện VKSND thành phố Việt Trì, Chấp hành viên Đặng Xuân Quang đã tiến hành việc kê biên tài sản: Nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ - Nhà hàng Phù Đổng là vi phạm Khoản 2 Điều 12 Luật THADS. Về vấn đề này, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm nhận định: “Lẽ ra, Chi cục THADS.VT cần xác minh làm rõ phần diện tích 19,09 m2 vượt quá HĐTC.2.4 ai là chủ sở hữu tài sản và đưa họ vào tham gia tố tụng, nhưng Cơ quan THADS.VT đã kê biên và bán đấu giá toàn bộ “nhà hàng Phù Đổng” trong đó đã thu cả phần giá trị tài sản là phần diện tích 19,09 m2 ngoài 300 m2 liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người thứ ba là không đúng…”

Thứ hai, sai phạm trong quá trình bán đấu giá tài sản thi hành án.

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm đã khẳng định rõ những điểm không đúng quy định pháp luật về cả hình thức, nội dung của Thông báo bán đấu giá tài sản của Công ty VAS cũng như những sai phạm trong việc niêm yết thông báo này, vi phạm điểm b Khoản 2 Điều 42 Luật THADS năm 2008, cụ thể: “…Văn bản số 81-3/TB-VAS ngày 07/10/2013 của VAS thông báo địa điểm bán đấu giá gửi cho Chi cục THADS.VT không được coi là văn bản Thông báo bán tài sản đấu giá theo quy định về thủ tục bán đấu giá tài sản. Thông báo bán đấu giá tài sản số 11-4/TB-VAS ngày 07/10/2013 của VAS không nêu địa điểm bán đấu giá. Các Biên bản xác nhận niêm yết Thông báo bán đấu giá tài sản của VAS đều không có số thông báo. Ngày 19/11/2013 VAS có kế hoạch thay đổi địa điểm bán đấu giá và ngày 20/11/2013 VAS có kế hoạch thay đổi địa điểm bán đấu giá và ngày 20/11/2013 VAS có kế hoạch thay đổi lùi thời gian đấu giá đến ngày 10/12/2013, nhưng việc thay đổi kế hoạch này đều không được thông báo bổ sung và niêm yết Thông báo bán đấu giá bổ sung…”. Đặc biệt, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm còn khẳng định việc thỏa thuận thay đổi địa điểm bán đấu giá và lùi thời gian bán đấu giá của Chi cục THADS Việt Trì và Công ty VAS đều có sự tham gia của đương sự Viettinbank - vừa là người được thi hành án vừa là người tham gia đấu giá tài sản là vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc khách quan của việc thi hành án.

Biết rõ chênh tài sản kê biên, Viện kiểm sát Phú Thọ vẫn "gật đầu" cho thi hành án

Thứ ba, sai phạm trong quá trình cưỡng chế thi hành án.

Hội đồng xét xử giám đốc thẩm đã chỉ rõ sai phạm của Chi cục THA dân sự TP Việt Trì trong việc tiếp tục cưỡng chế bàn giao tài sản là Nhà Trung tâm thương mại và dịch vụ - Nhà hàng Phù Đổng cho Viettinbank khi đã có kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ là vi phạm quy định tại Điều 48 Luật THADS năm 2008 về việc hoãn thi hành án.

Từ những căn cứ trên, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm đi đến kết luận: “Quan điểm cho rằng việc kê biên, bán đấu giá tài sản và cưỡng chế trên đây là đúng, trong khi có nhiều vi phạm cả về nội dung và thủ tục là không có căn cứ, cần phải hủy kết quả bán đấu giá quy định tại Điều 102 Luật THADS…”

Trên cơ sở những sai phạm trong quá trình giải quyết vụ án được nhận định và chỉ rõ, Uỷ ban thẩm phán TAND cấp cao tại Hà Nội đã chấp nhận Kháng nghị giám đốc thẩm, ra phán quyết hủy toàn bộ Bản án kinh doanh, thương mại phúc thẩm số 07/2014/KDTM-PT ngày 24/11/2014 của TAND tỉnh Phú Thọ và Bản án kinh doanh, thương mại sơ thẩm số 30/2014/KDTM-ST ngày 31/7/2014 của TAND thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; giao hồ sơ vụ án cho TAND TP Việt Trì xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm đúng quy định của pháp luật.

Quyết định Giám đốc thẩm của Uỷ ban thẩm phán - TAND cấp cao tại Hà Nội là hồi chuông cảnh báo về tinh thần trách nhiệm cho các cơ quan thực thi pháp luật trong quá trình giải quyết các vụ án nói chung và vụ tranh chấp này nói riêng đối với một tranh chấp hợp đồng đã qua bốn lần xét xử mà vẫn tồn tại những sai phạm nghiêm trọng, quyền lợi của doanh nghiệp cũng vì vậy mà bị xâm phạm hơn 5 năm trời. Quan trọng hơn, liệu khi bản án hoặc quyết định mới mà TAND TP Việt Trì (hoặc TAND tỉnh Phú Thọ) sẽ ban hành tới đây có hiệu lực pháp luật thì sẽ lấy đâu ra tài sản để thi hành án, khi mà tài sản của Công ty Việt Hưng hiện đã bị cưỡng chế trái pháp luật vẫn chưa được trả về cho chủ sở hữu? Và làm sao để đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật đã được quy định tại Điều 136 Luật Thi hành án dân sự năm 2008: “Trường hợp quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm tuyên huỷ bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại hoặc xét xử phúc thẩm lại thì việc thi hành án được thực hiện theo bản án, quyết định sơ thẩm mới có hiệu lực pháp luật hoặc bản án phúc thẩm mới”

Quyết định Giám đốc thẩm của Uỷ ban thẩm phán TAND cấp cao đã chỉ rõ những sai phạm của hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm, cũng như nhưng sai phạm nghiêm trọng của Chi cục THADS TP Việt Trì. Thế nhưng ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước những tổn thất tinh thần của toàn thể các cán bộ công nhân viên của Công ty Việt Hưng, ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm trước những thiệt hại nghiêm trọng về uy tín, về tài sản, về các cơ hội kinh doanh… của công ty Việt Hưng? Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty Việt Hưng đang rất chờ đợi và hi vọng sẽ một bản án khách quan, đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế