Thứ ba, 09/05/2017 - 07:18

Bài 30:

Vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO: Thủ tướng chỉ đạo, Sở tài chính báo cáo gì?

Dân trí Sau gần 30 bài báo điều tra của Báo Dân trí quyết liệt làm rõ những sai phạm trong vụ cổ phần hoá tại Công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội (HACINCO) xâm hại trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư và người lao động, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chính thức chỉ đạo nhanh chóng xử lý dứt điểm vụ việc này. Từ đó, Sở Tài chính đã có văn bản báo cáo UBND TP Hà Nội.
 >> Vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO, các bộ ngành đã từng kết luận như thế nào?
 >> Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO
 >> Vụ cổ phần hoá “vịt trời” tại HACINCO: Các nhà đầu tư quyết liệt khiếu nại điều gì?

Sở Tài chính TP Hà Nội vừa có Công văn số 2594/STC-TCDN do ông Hà Minh Hải - Giám đốc sở ký gửi UBND TP Hà Nội báo cáo kết quả triển khai thực hiện chuyển Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội thành công ty cổ phần.

Theo đó, về việc tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận thanh tra số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 của Thanh tra Chính phủ, ngày 13/3/2017, Sở Tài chính đã tham mưu báo cáo UBND Thành phố tại Văn bản số 1459/STC-TCDN và dự thảo báo cáo của UBND Thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện về việc chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần tại Hà Nội.


Sở Tài chính báo cáo UBND TP Hà Nội về các nội dung liên quan đến vụ cổ phần hoá tại Công ty HACINCO sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Sở Tài chính báo cáo UBND TP Hà Nội về các nội dung liên quan đến vụ cổ phần hoá tại Công ty HACINCO sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Về việc chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ tài liệu, đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần Đầu tư NCX Hà Nội và Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội về quá trình cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội để phục vụ buổi làm việc do Thanh tra Chính phủ chủ trì theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3229/VPCP-V.1 ngày 04/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, Sở Tài chính TP Hà Nội cho biết:

“Liên quan đến giải quyết kiến nghị; khiếu nại của Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội và Công ty cổ phần Đầu tư NCX Hà Nội; ngày 28/02/2017, UBND Thành phố có văn bản số 814/UBND-KT giao Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư NCX Hà Nội tiếp tục có Công văn số 74/NCX về việc đề nghị UBND Thành phố Hà Nội tổ chức họp với Thanh tra Chính phủ để thống nhất sửa lại hoặc thay thế Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 theo đúng quy định của pháp luật.


Vụ cổ phần hoá tại HACINCO đang được dư luận cả nước quan tâm.

Vụ cổ phần hoá tại HACINCO đang được dư luận cả nước quan tâm.

Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư NCX Hà Nội “không chấp thuận Kết luận trên của Thanh tra Chính phủ vì: Kết luận này đã trái với các quy định tại Nghị định 187/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của nhà đâu tư hợp pháp”. Đồng thời, “đề nghị ông Chủ tịch UBND thành phố tổ chức họp với Thanh tra Chính phủ để thống nhất sửa lại hoặc thay thế Kết luận số 2125/KL-TTCP ngày 01/9/2009 theo đúng quy định của pháp luật và thông báo cho các nhà đầu tư hợp pháp tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội được biết”.

Sở Tài chính TP Hà Nội cũng khẳng định: Về hồ sơ tài liệu, Sở Tài chính đã tổng hợp toàn bộ các văn bản liên quan đến quá trình cổ phần hóa và xử lý tồn tại Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội; các báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố, gồm các phương án xử lý để phục vụ buổi làm việc do Thanh tra Chính phủ chủ trì theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3229/VPCP - V.I ngày 04/4/2017 của Văn phòng Chính phủ.


Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ cổ phần hoá tai tiếng tại HACINCO.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 3229/VPCP-V.I truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ, UBND TP Hà Nội và Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, UBND TP Hà Nội kiểm tra, xem xét, có biện pháp giải quyết dứt điểm các nội dung phản ánh, kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư NCX Hà Nội và Công ty Luật TNHH Đông Hà Nội về quá trình cổ phần hoá tại công ty HACINCO, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/5/2017.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế