Thứ năm, 13/10/2011 - 04:02

UBND tỉnh Hải Dương hồi âm Báo Dân trí

(Dân trí)- Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa ký công văn hồi âm về việc giải quyết đơn khiếu nại của 13 hộ dân khu Ba Hàng, xã Nam Đồng do Báo Dân trí chuyển đến.

Công văn của UBND tỉnh Hải Dương gửi Báo Dân trí.
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Công văn số 1773/UBND-VP, ngày 3/10/2011 của UBND tỉnh Hải Dương gửi Báo Dân trí cho biết:

Ông Chu Văn Quốc và một số công dân ở khu Ba Hàng, xã Nam Đồng, TP. Hải Dương có đơn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương và Báo Dân trí với nội dung:

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 03/06/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án hỗ trợ khi thu hồi và cho Công ty cổ phần sản xuất, dịch vụ và đầu tư Hòa An thuê đất, lấy tiền từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho 13 hộ dân là trái quy định của pháp luật, trái ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng;

Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương phải gửi cho các hộ quyết định thu hồi đất chung cho toàn bộ khu đất mà UBND tỉnh Hải Dương cho Công ty Hòa An thu;.

Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Công ty Hòa An phải thỏa thuận đền bù cho 13 hộ như đã thỏa thuận đền bù đất với gia đình ông Hãn.

Sau khi xem xét Báo cáo của Thanh tra tỉnh, căn cứ vào các quy định của pháp luật có liên quan và hồ sơ vụ việc, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời như sau:

Kết luận số 1272/KL-TCCP ngày 29/06/2006 của Thanh tra Chính phủ đã thể hiện rõ:

Về nguồn gốc sử dụng đất của các hộ dân ở khu Ba Hàng, xã Nam Đồng, hiện 15 hộ dân đang sử dụng là đất chưa hợp pháp. Mặc dù năm 1989, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã có chủ trương và UBND xã Nam Đồng có Tờ trình ngày 14/7/1989 được UBND huyện Nam Thanh (cũ) đồng ý giải quyết cho 40 hộ dân nộp tiền lệ phí để sử dụng đất làm dịch vụ ở ven đường Quốc lộ 5 đoạn từ chân cầu Phú Lương đến ngã Ba Hàng, UBND xã Nam Đồng có thu tiền lệ phí đất của ông Chu Văn Quốc là 143.700đ nhưng là thu tiền đăng ký làm dịch vụ chứ không phải thu tiền để giao đất ở như đơn của ông Chu Văn Quốc nêu. Do đó không được bồi thường theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 13/12/2004 của Chính phủ.

Việc 13 hộ dân ở khu Ba Hàng, xã Nam Đồng có đơn khiếu nại lên Thủ tướng Chính phủ đề nghị được giải quyết bồi thường thỏa đáng khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và điều 8 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 13/12/2004 của Chính phủ là không có căn cứ pháp luật để giải quyết. Nhưng xét các hộ dân đã có quá trình ở lâu dài, phần nàp có chi phí đầu tư san lấp, cải tạo, các cấp chính quyền cũng cần quan tâm nên có chính sách hỗ trợ phù hợp, có lý, có tình để các hộ dân đỡ thiệt thòi.

Trên cơ sở chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình thực tế của địa phương đối với các hộ dân mà theo quy định của pháp luật không được bồi thường thiệt hại về đất, UBND tỉnh Hải Dương xem xét hoàn cảnh của từng hộ dân và vận dụng chính sách mức cao nhất để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ dân ổn định cuộc sống.

Ngoài việc hỗ trợ đã quy định, UBND tỉnh xem xét hỗ trợ khác theo quy định taị điều 32 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 13/12/2004 của Chính phủ.

Việc Công ty Hòa An có biên bản thỏa thuận với hộ ông Hãn số tiền 548 triệu đồng là mối quan hệ pháp luật về dân sự, hơn nữa ông Hãn là thương binh nặng 1/4 xét thấy việc làm trên là cần thiết, phù hợp với đạo lý, các hộ dân không nên so bì; Ông Hãn cũng nhận số tiền theo phương án bồi thường, hỗ trợ như các hộ dân khác. Nên việc các hộ dân đề nghị được hỗ trợ như hộ ông Hãn là không thể giải quyết được.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại văn bản số 3666/CVCP-V.II ngày 3/7/2007 yêu cầu: UBND tỉnh Hải Dương kiểm tra, rà soát lại việc giải tỏa, đền bù và hỗ trợ đối với các hộ dân bị thu hồi đất để có biện pháp giải quyết cụ thể, đúng quy định của pháp luật, UBND tỉnh Hải Dương đã tích cực chỉ đạo các sở, ngành có liên quan (Sở Tài chính, Sở Tài nguyên & Môi trường) và UBND TP. Hải Dương nghiên cứu vận dụng hỗ trợ cho các hộ dân với mức cao nhất (áp dụng Điều 32 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004). UBND tỉnh Hải Dương đã có nhiều cuộc họp và nhiều văn bản (quyết định, thông báo…) để thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến của Phó Thủ tướng.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, đến ngày 31/5/2010 Hội đồng giải phóng mặt bằng thành phố Hải Dương có Tờ trình số 111/TTr-GPMB về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt bổ sung phương án hỗ trợ cho 13 hộ dân khu vực Ba Hàng, xã Nam Đồng, TP. Hải Dương; ngày 2/6/2010 Sở Tài nguyên và Môi trường (sau khi đã chủ trì cùng với Sở Tài chính và UBND thành phố Hải Dương) đã có Tờ trình số 212/TTr-STNMT về việc phê suyệt điều chỉnh, bổ sung phương án hỗ trợ khi thu hồi và cho Công ty Cổ phần sản xuất, dịch vụ và đầu tư Hòa An thuê đất trên địa bàn xã Nam Đồng, TP. Hải Dương.

Ngày 3/6/2010, UBND tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định số 1394/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung phương án hỗ trợ khi thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần sản xuất, dịch vụ và đầu tư Hòa An thuê đất trên địa bàn xã Nam Đồng, TP. Hải Dương.

Quyết đinh số 1394/QĐ-UBND ngày 3/6/2010 đã thể hiện rõ: Mức hỗ trợ bổ sung vận dụng cao nhất và so với phương án ban đầu thì tăng 1.314.296.000 đồng ( phương án cũ hỗ trợ cho 13 hộ là: 833.024.000đ + hỗ trợ bổ sung 1.314.296.000 đ = 2.147.320.000 đ). Như vậy, UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ; trong đó đã xem xét vận dụng có lý, có tình, phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho các hộ dân.

Nhưng ông Chu Văn Quốc và các hộ dân vẫn chưa nhất trí, có đơn nêu: “UBND tỉnh thực hiện trái với ý kiến của Phó Thủ tướng” là không đúng”; “UBND tỉnh lấy tiền từ ngân sách để hỗ trợ cho các hộ dân là trái quy định của pháp luật”…

Việc nhận thức như vậy là không đúng vì theo Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 có quy định tại Điều 3, Điểm b như sau: “Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thì tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của Nghị định này và được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Do đó, Quyết định 1394/QĐ-UBND ngày 3/6/2010 đã nêu rõ: “Kinh phí để thực hiện, hỗ trợ do Chủ đầu tư dợ án Chợ đầu mối ứng thanh toán và sẽ trừ dần vào tiền thuê đất hàng năm” là đúng với quy định của Nghị định.

Ông Chu Văn Quốc và các hộ dân có đơn còn đề nghị: UBND tỉnh phải gửi cho các hộ quyết định thu hồi đất chung cho toàn bộ khu đất mà UBND tỉnh cho Công ty Hòa An thuê đất và đề nghị UBND tỉnh yêu cầu Công ty Hòa An phải thỏa thuận đền bù cho 13 hộ dân như đã thỏa thuận với hộ ông Hãn. Cả 2 nội dung này đã được Thanh tra Chính phủ kết luận rõ tại Kết luận số 1272/KL-TTCP ngày 29/6/2006.

Dự án chợ đầu mối chuyên kinh doanh rau quả vùng đồng bằng Sông Hồng tại Hải Dương được thực hiện theo phương thức nhà nước thu hồi đất; việc bồi thường hỗ trợ cho tổ chức và các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện theo quy định của nhà nước, không theo cơ chế thỏa thuận giữa nhà đầu tư với các tổ chức và các hộ dân bị thu hồi đất.

Thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1394/QĐ-UBND là đúng với quy định của pháp luật, đúng với ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Việc ông Chu Văn Quốc và một số công dân khiếu nại Quyết định số 1394/QĐ-UBND của UBND tỉnh (với các nội dung nêu trên) là việc cố tình không thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Vụ việc khiếu nại của ông Chu Văn Quốc và một số hộ dân Khu Ba Hàng, xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương đã được các cấp của tỉnh và Trung ương giải quyết có lý, có tình và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Vũ Văn Tiến