Thứ sáu, 02/12/2011 - 00:03

Tư vấn pháp luật:

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp

Dân trí Em làm việc tại Công ty A từ tháng 10/2004 với hợp đồng không xác định thời hạn. Em đã viết đơn trước 45 ngày để xin nghỉ, kết thúc công việc vào ngày 15/10/2011.

Tiền lương của em được hưởng gồm: lương cơ bản 16 triệu đồng, trợ giá 500.000 đồng, trách nhiệm 500.000 đồng. Vậy em sẽ lĩnh được bao nhiêu tiền khi em nghỉ? Và sổ bảo hiểm em đã đóng 5 năm khi nào công ty mới trả? (Phan Thị Diễm, Email: bingo03072010@yahoo.com.vn).
(Ảnh minh họa)

Trả lời:

Thứ nhất, về trợ cấp thôi việc:

Tại khoản 2 Điều 41 Bộ luật lao động quy định: “ Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có)”.

Theo đó, tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật lao động quy định trợ cấp thôi việc như sau: “Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có”.

Trường hợp của bạn là hợp đồng không xác định thời hạn, theo quy định của pháp luật lao động bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp động lao động và phải báo trước ít nhất là 45 ngày: “Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày”.

Như vậy, bạn đơn phương không trái luật nên bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định của luật lao động và mỗi năm làm việc là nửa tháng tiền lương, phụ cấp lương (nếu có).

Tại Điều 15 Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương: “Tiền lương làm căn cứ tính các chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật, bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là tiền lương theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi sự việc xảy ra, gồm tiền lương cấp bậc chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có)”.

Từ các căn cứ nêu trên, bạn đối chiếu và tính toán đưa ra kết quả cụ thể cho việc tính trợ cấp thôi việc của mình.

Thứ hai, về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp động lao động đối với việc trả sổ bảo hiểm xã hội.

Tại khoản 1, 2 Điều 15 Luật BHXH, thì người lao động có các quyền, trong đó:“Nhận sổ BHXH khi không còn làm việc”.

Tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 18 Luật BHXH, thì người sử dụng lao động có các trách nhiệm: “ Trả sổ BHXH cho người lao động khi người đó không còn làm việc”

Điều 43 Bộ luật Lao động quy định: “Trong thời hạn 7 ngày, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày”. Như vậy, khi người lao động không còn làm việc, có quyền nhận lại sổ bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả sổ bảo hiểm cho người lao động

Trường hợp người sử dụng lao động không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động là trái với quy định tại khoản 2 Điều 135 Luật Bảo hiểm xã hội vi phạm về thủ tục thực hiện Bảo hiểm xã hội: “không cấp sổ bảo hiểm xã hội, không trả sổ bảo hiểm xã hội”.

Thứ ba, về bảo hiểm thất nghiệp:

Tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nêu rõ: “Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này”

Như vậy, trường hợp của bạn nếu đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp, đã đăng ký bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội, và chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Luật sư Ngô Thị Lựu

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tư vấn tổng đài 04 -1088 phím số 4 -4 hoặc phím 4-5

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn

Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc