Chủ nhật, 22/05/2011 - 00:03

Tư vấn pháp luật

Trợ cấp thôi việc và bảo hiểm thất nghiệp

Dân trí Tôi làm cho UBND phường từ tháng 3/2006 cho đến thời điểm hiện tại. Do bố trí công việc không phù hợp với chuyên môn, nên tôi có làm đơn xin thôi việc ngày 8/4/2011, tức ngày 8/5/2011 tôi sẽ nghỉ việc.

Xin hỏi tôi có nhận được trợ cấp thôi việc và bảo hiểm thất nghiệp không? (Nguyễn Phúc Vinh, Email: vinhnguyen1902@yahoo.com)


Trả lời:

Thứ nhất, về trợ cấp thôi việc:

Tại Điều 42 Bộ luật Lao động quy định như sau: “Khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, từ một năm trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có”

Tại khoản 2 Điều 41 Bộ luật Lao động quy định: “Trong trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì không được trợ cấp thôi việc

Với thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi hiểu rằng: Bạn làm việc tại phường với loại Hợp đồng có thời hạn, như vậy nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng, bạn cần báo trước với người sử dụng lao động là 30 ngày. Tuy nhiên với loại Hợp đồng có thời hạn, người lao động được đơn phương chấm dứt trong các trường hợp sau: “Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không đảm bảo các điều kiện làm việc đã thoả thuận trong hợp đồng lao động, không được trả công đầy đủ, hoặc trả công không đúng thời hạn theo hợp đồng; bị ngược đãi, bị cưỡng bức lao động; bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng, được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc”(Khoản 1 Điều 37 Bộ luật Lao động).

Như vậy, người lao động phải đảm bảo cả thời gian báo trước trước khi đơn phương chấm dứt và lý do đơn phương mới được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không trái quy định của pháp luật và sẽ được trợ cấp thôi việc.

Nếu bạn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp thôi việc, bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan nơi đã làm việc để được thanh toán.

Thứ hai, về trợ cấp thất nghiệp:

Tại Điều 81 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp nêu rõ: “Người thất nghiệp được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trở lên trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp;

Đã đăng ký thất nghiệp với tổ chức bảo hiểm xã hội;

Chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều này”.

Như vậy, trường hợp của bạn nếu đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ mười hai tháng trong thời gian hai mươi bốn tháng trước khi thất nghiệp, đã đăng ký bảo hiểm thất nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội, và chưa tìm được việc làm sau mười lăm ngày kể từ ngày đăng ký thất nghiệp thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định rõ tại Điều 82 Luật bảo hiểm xã hội cụ thể như sau: “Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định như sau:

 Ba tháng, nếu có từ đủ mười hai tháng đến dưới ba mươi sáu tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

Sáu tháng, nếu có từ đủ ba mươi sáu tháng đến dưới bảy mươi hai tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

Chín tháng, nếu có từ đủ bảy mươi hai tháng đến dưới một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp;

Mười hai tháng, nếu có từ đủ một trăm bốn mươi bốn tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trở lên”.

Đề nghị, bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội để được giải quyết tiền trợ cấp thất nghiệp.

Luật sư Ngô Thị Lựu

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn

Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc