Thứ tư, 13/07/2011 - 00:02

Tư vấn pháp luật:

Thời gian tính trợ cấp thôi việc?

Dân trí Tôi làm việc cho công ty từ ngày 31/12/2001 đến ngày 6/6/2011, tôi xin chấm dứt hợp đồng. Bây giờ công ty thanh toán cho tôi tiền trợ cấp thôi việc là 7 năm, như vậy có đúng không và tôi còn được hưởng những chế độ nào khác không? (Tạ Hữu Chiều, Đồng Tháp)

Trả lời:

Tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 quy định: "Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười lao động trở lên", (khoản 2 - Điều 2- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động); có nghĩa là nếu đơn vị có 10 lao động trở lên bắt buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, ngược lại nếu có dưới 10 lao động thì không buộc phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Trong trường hợp không tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thì khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc cho toàn bộ thời gian người lao động làm việc tại công ty, kể cả thời gian làm việc sau ngày 01/1/2009.

Tại khoản 6 Điều 139 Luật bảo hiểm xã hội quy định: “Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Luật này không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ, công chức”

Quy định này được hiểu như sau: kể từ ngày 01/1/2009 (ngày luật bảo hiểm thất ngiệp có hiệu lực) khoản tiền 1% hàng tháng người sử dụng lao động đóng vào quỹ bảo hiểm thất ngiệp chính là khoản tiền chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động thôi việc hoặc mất việc làm. Như vậy, nếu đơn vị tham gia bao hiểm thất nghiệp thì kể từ ngày 1/1/2009 người lao động chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp thay vì được hưởng cả trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thôi việc, mất việc làm.

Trường hợp của bạn, nếu công ty của bạn có tham gia bảo hiểm thất nghiệp, thì việc họ chỉ trả 07 năm trợ cấp thôi việc (tính từ ngày 31/12/2001 đến 31/12/2008) là phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian từ 01/1/2009 đến 06/6/2011 sẽ do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả khoản trợ cấp thất nghiệp. Nếu công ty không tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì công ty sẽ phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động từ ngày 31/12/2001 đến hết ngày 06/6/2011.

Luật sư Ngô Thị Lựu

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc