Thứ tư, 26/08/2009 - 08:53

Quyền lợi khi bị chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn

Dân trí Tôi đang làm việc cho một Công ty nước ngoài có nhà máy tại Việt Nam, hợp đồng lao động của tôi đến năm 2011 mới hết. Công ty này vừa chấm dứt hợp đồng lao động với tôi, thì tôi nhận được quyền lợi gì? (buitvi02@yahoo.com)

Luật sư Nguyễn Hồng Bách trả lời:

Theo quy định tại Điều 38, Bộ luật Lao động: “Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức chấm dứt hoạt động” là một trong những trường hợp người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động. Do đó, nếu Công ty không còn hoạt động tại Việt Nam, thì Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động với bạn.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm b, khoản 3, điều 38 Bộ luật Lao động, Công ty có nghĩa vụ báo trước cho bạn ít nhất 30 ngày. Nếu Công ty vi phạm quy định về thời gian báo trước trên, Công ty sẽ phải bồi thường cho bạn một khoản tiền lương ứng với tiền lương của bạn trong những ngày không báo trước.

Trong trường hợp này, nếu bạn đã làm việc cho Công ty từ đủ 12 tháng trở lên, thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc, cứ mỗi năm làm việc bằng nửa tháng lương cộng phụ cấp, nếu có.

Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 06 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 41 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ; Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009 của Bộ LĐTB&XH, thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động. Do đó, nếu bạn có tham gia Bảo hiểm thất nghiệp (được áp dụng từ ngày 01/01/2009), thì khoản thời gian bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ không được tính vào thời gian để được hưởng trợ cấp thôi việc.

Tại điều 43 Bộ luật Lao động, trong thời hạn 07 ngày, trường hợp đặc biệt không quá 30 ngày, Công ty có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản liên quan đến quyền lợi của bạn, trong đó có trợ cấp thôi việc. Đồng thời, đồng thời Công ty cũng phải hoàn trả sổ Bảo hiểm xã hội và sổ lao động cho bạn.

Văn phòng Luật sư Hồng Bách và Cộng sự, Số 6 đường Trung Yên 3, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 84.4. 37868574     Fax: 84.4. 37868575. Website: hongbach.com