Thứ năm, 26/04/2012 - 00:01

Tư vấn pháp luật:

Quy định hưởng chế độ thân nhân liệt sĩ

Dân trí Chị tôi lấy chồng năm 1971, sau đó anh rể hi sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Chế độ thân nhân liệt sỹ lúc này mẹ chồng chị hưởng, sau khi mẹ chồng mất chị tôi cũng không được hưởng chế độ này. Như vậy có đúng luật không?

Bạn đọc có Email: TranThang.TTV@Gmail.com.

Quy định hưởng chế độ thân nhân liệt sĩ

Trả lời:

Tại Điều 5 Nghị định 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng quy định thân nhân sau đây của liệt sĩ được hưởng chế độ ưu đãi: “Cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ; vợ hoặc chồng liệt sĩ là người có quan hệ hôn  nhân hợp pháp hoặc hôn nhân thực tế được pháp luật công nhận…”. Điều này được hiểu là các thân nhân liệt sĩ cùng đồng thời được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của pháp luật. Khi anh rể bạn hy sinh, chị của bạn không tái giá thì được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định trên đây.

 Luật sư Ngô Thị Lựu
Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Ban Bạn đọc