Thứ năm, 18/06/2009 - 10:50

Kết luận của HV Hành chính Quốc gia về vụ một Tiến sỹ bị trù dập

Dân trí Mới đây, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã có bản kết luận trường hợp không được xét tuyển vào biên chế của tiến sỹ Vũ Thị Nhài, cán bộ hợp đồng của Học viện Hành chính Quốc gia như Dân trí đã phản ánh.

Kết luận 361/KL-HVCT-HCQG kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của TS. Vũ Thị Nhài.

 

Trong bài phản ánh của Dân trí đăng ngày 15/3/2009 với tiêu đề “Không được xét tuyển biên chế vì… ghi âm cuộc họp”, phản ánh trường hợp tiến sỹ Vũ Thị Nhài, cán bộ hợp đồng khoa Quản lý Hành chính công không được Học viện Hành chính Quốc gia xét tuyển biên chế dù đã đỗ điểm cao trong lần thi tuyển do Học viện tổ chức.

 

Tại công văn số 361/KL-HVCT-HCQG về việc kiểm tra, xác minh đơn kiến nghị của tiến sỹ Vũ Thị Nhài mới đây, Học viện Hành chính Quốc gia của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã kết luận 6 nội dung mà tiến sỹ Nhài kiến nghị, trong đó có 2 nội dung đúng sự thật, 4 nội dung không đúng sự thật.

 

Để rộng đường dư luận, Dân trí trích đăng nội dung kết luận về việc dừng xét tuyển tiến sỹ Vũ Thị Nhài của Ban Thanh tra Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh (các nội dung khác trong công văn 361 không nằm trong bài phản ánh của Dân trí thì chúng tôi không đăng).

 

Công văn 361 khẳng định, việc tuyển dụng từ số cán bộ, công chức đang công tác tại HVHCQG theo chế động hợp đồng có thời hạn sang chế độ hợp đồng không xác định thời hạn (trong đó có TS. Vũ Thị Nhài) được HVHCQG tiến hành đúng trình tự và thủ tục quy định. 

 

Tiêu chuẩn tuyển dụng công chức không chỉ căn cứ vào kết quả điểm thi chuyên môn, mà còn căn cứ vào phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật... của các ứng viên. Trong thời gian Hội đồng tuyển dụng hoàn thiện các thủ tục để báo cáo Giám đốc HVHCQG công nhận kết quả xét tuyển, TS. Vũ Thị Nhài đã vi phạm kỷ luật, cố ý ghi âm cuộc họp do Lãnh đạo Học viện Hành chính chủ trì, mặc dù chủ tọa cuộc họp đã yêu cầu không được phép ghi âm. 

 

Do vậy, khoa Quản lý Tài chính công đã tổ chức họp kiểm điểm TS. Vũ Thị Nhài và có văn bản đề nghị Hội đồng tuyển dụng và Giám đốc Học viện chưa xét chuyển sang hợp đồng không xác định thời hạn đối với TS. Vũ Thị Nhài là phù hợp hướng dẫn tại công văn số 1101/HCQG-TCCB ngày 3/12/2007 của Giám đốc Học viện Hành chính. 

 

Quyết định chưa xét tuyển TS. Vũ Thị Nhài từ hợp đồng lao động có thời hạn sang hợp đồng không xác định thời hạn là thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện Hành chính. Việc TS. Vũ Thị Nhài tố cáo PGS.TS Lê Chi Mai gửi đơn đề nghị Giám đốc HVHCQG dừng việc tuyển dụng TS. Vũ Thị Nhài và chuyển sang bộ phận khác là không có căn cứ và không đúng sự thật. 

 

Như vậy, với kết luận của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, trường hợp tiến sỹ Vũ Thị Nhài, dù đỗ điểm cao trong đợt thi tuyển cán bộ do Học viện tổ chức, với những sai phạm vì “ghi âm cuộc họp” như trên, việc tuyển dung sẽ phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

 

Sông Lam