Thứ sáu, 15/04/2011 - 00:07

Tư vấn pháp luật:

Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc?

Dân trí Xin Quý báo cho biết: Cổ đông sáng lập có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không? (Bạn đọc có email: thanhloanlaw.87@gmail.com)

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội quy định:

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là công dân Việt Nam, bao gồm:

Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên;

Cán bộ, công chức, viên chức;

Công nhân quốc phòng, công nhân công an;

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân đội nhân dân, công an nhân dân;

Hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn;

Người làm việc có thời hạn ở nước ngoài mà trước đó đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tại đoạn 2 khoản 11 Điều 4 Luật Doanh nghiệp nêu rõ: “Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào bản Điều lệ đầu tiên của Công ty cổ phần”. 

Như vậy, trong công ty cổ phần - cổ đông sáng lập là người tham gia xây dựng, thông qua, ký tên vào bản Điều lệ của doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập chỉ phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu đồng thời thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Luật sư Ngô Thị Lựu

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn

Website: www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc