Thứ hai, 11/07/2011 - 00:02

Tư vấn pháp luật:

Điều kiện hưởng lương hưu?

Dân trí Tôi năm nay 50 tuổi, đã công tác 22 năm, tôi muốn chấm dứt HĐLD và không đi làm ở đâu nữa, xin hỏi các chế độ tôi được hưởng (BHXH, BHTN)? (Vi Hoa, Email: mc_nc2000@yahoo.com)

Trả lời:

Tại điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện hưởng chế độ hưu trí là người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

“a) Nam đủ sáu mươi tuổi, nữ đủ năm mươi lăm tuổi;

 b) Nam từ đủ năm mươi lăm tuổi đến đủ sáu mươi tuổi, nữ từ đủ năm mươi tuổi đến đủ năm mươi lăm tuổi và có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Tuổi đời được hưởng lương hưu trong một số trường hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.”

Điều 51 quy định điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

Người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội đủ hai mươi năm trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại Điều 50 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

1. Nam đủ năm mươi tuổi, nữ đủ bốn mươi lăm tuổi trở lên;

2. Có đủ mười lăm năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành.”

Theo đó Điều 52 quy định mức lương hưu hằng tháng của người lao động như sau: “khoản 1 - Người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 50 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 58, Điều 59 hoặc Điều 60 của Luật này tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

(Điều 58-Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 1995; Điều 59 - Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến trước ngày Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực; Điều 60- Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực).

Khoản 2- mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 1%”.

Như vậy, trường hợp của bạn đọc chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội.

Bạn có thể giám định sức khoẻ để được hưởng chế độ hưu trí khi suy giảm khả năng lao động 61%. Mức hưởng được tính là 45% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với mười lăm năm đóng bảo hiểm xã hội, và cộng thêm mỗi năm 2% với nam (3% với nữ ) cho mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, mức tối đa bằng 75%.

Cụ thể, trường hợp bạn hỏi được tính như sau: 45% cho 15 năm đóng bảo hiểm xã hội cộng với 2% đối với nam (3% đối với nữ) cho bảy năm đóng bảo hiểm tiếp theo.

Luật sư Ngô Thị Lựu

CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Email: info@luatdaiviet.vn

 Website: http://www.luatdaiviet.vn

Ban Bạn đọc