Thứ bảy, 07/07/2018 - 07:47

Cắt xén quyền lợi của dân, quyết định của Chủ tịch TP Bắc Giang bị thu hồi!

Dân trí UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định thu hồi, hủy bỏ quyết định số 4652/QĐ-UBND của chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc giải quyết đơn khiếu nại người dân. Trước đó, Sở TN&MT Bắc Giang đã kết luận quyết định mà Chủ tịch TP Bắc Giang ban hành đã “cắt xén” quyền lợi của người dân.
 >> Bắc Giang: Chính thức nhận tiền đền bù, đất tái định cư, bạn đọc cảm ơn Báo Dân trí
 >> Thu hồi đất, phương án bồi thường phù hợp Nghị định Chính phủ, hợp lòng dân bị bác bỏ?
 >> Bắc Giang: Người dân kêu cứu liên quan đến quyết định thu hồi đất không bồi thường!

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 591/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Lê Thị Huyền (chồng là ông Ngô Gia Khương) trú tại số nhà 137, cách đường Nguyên Hồng, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ do chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao, ngày 22/3/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị đối thoại với công dân. Tại hội nghị, bà Huyền đề nghị bồi thường diện tích còn thiếu 18,94m2 đất ở cho hộ gia đình bà trên cơ sở giấy tờ mua bán năm 1989 có (xác nhận của UBND phường), biên bản xác định ranh giới mốc giới năm 2005 cùng đơn xin cấp giấy CNQSD đất và văn bản của chủ tịch UBND thành phố năm 2006, biên bản xác minh hiện trạng sử dụng đất 22/12/2017.

Các cơ quan chuyên môn của thành phố Bắc Giang và UBND phường Ngô Quyền chưa đưa ra được những căn cứ pháp lý làm cơ sở để không bồi thường cho gia đình ông Khương, bà Huyền mà chỉ lấy lý do giấy tờ mua bán năm 1989 ghi rõ kích thước; biên bản 02/08/1994; bản đồ GPMB năm 1995 cùng bản đồ địa chính phường Ngô Quyền năm 1998, năm 2009.

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang nhận xét, kết luận: Bản chất vụ việc bà Lê Thị Huyền cùng chồng là ông Ngô Gia Khương là đề nghị bồi thường diện tích còn thiếu 18,94m2 (28,94m2 - 10m²) trên cơ sở giấy tờ mua bán năm 1989 có xác nhận của UBND phường Ngô Quyền, biên bản xác định ranh giới, mốc giới năm 2005, văn bản của chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang năm 2006 đều xác nhận tổng diện tích thửa đất của gia đình ông bà là 96m², diện tích chưa bồi thường là 28,94m2 (đến nay đã bồi thường bổ sung 10m2, diện tích còn lại 18,94m2 gia đình đang đề nghị bồi thường).


Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang kết luận: Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Gia Khương là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang kết luận: Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Gia Khương là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Việc chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang và các cơ quan chuyên môn của thành phố trong quá trình làm việc với công dân đã xác định rõ nội dung đơn của công dân là đề nghị bồi thường diện tích còn thiếu 18,94m2 (tại biên bản 17/2/2017 của Trung tâm Phát triển quý đất và Cụm công nghiệp thành phố) nhưng khi giải quyết không đưa nội dung này vào trả lời tại Điều 01 Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; do đó nội dung này chưa được chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang giải quyết theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 14 và khoản 1, Điều 18 Luật Khiếu nại năm 2011 (giải quyết chưa hết nội dung khiếu nại theo nghĩa vụ, thẩm quyền của người giải quyết khiếu nại lần đầu).

Tại Điều 2 Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Gia Khương không có nội dung công dân có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định của pháp luật về thủ tục hành chính là không đúng theo mẫu quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 22 thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang kết luận: Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Gia Khương là chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Từ đề xuất của Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang, UBND tỉnh Bắc Giang kết luận: Nội dung khiếu nại của bà Lê Thị Huyền (chồng là ông Ngô Gia Khương) trú tại số nhà 137, đường Nguyên Hồng, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang được giải quyết như sau:

Thứ nhất, thu hồi, hủy bỏ quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Ngô Gia Khương, trú tại số nhà 137, đường Nguyên Hồng, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang.

Thứ hai, giao cho Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang xem xét, giải quyết lại đơn của ông Ngô Gia Khương (vợ là bà Lê Thị Huyền) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bà Lê Thị Huyền (chồng là ông Ngô Gia Khương) có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa theo quy định của pháp luật tố tụng và hành chính.

Được biết, hiện Chủ tịch UBND TP Bắc Giang là ông Mai Sơn.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế