Kết quả bình chọn

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp vừa đưa ra hai phương án về tên nước. Theo bạn:Kết quả:

T.P Hồ Chí Minh
32oC
Đà Nẵng
27oC
T.P Hà Nội
23oC
SJC35,13035,170Nhẫn tròn H.T.V31,58031,880
Hà Nội: 0973.567.567
TP HCM: 0974.567.567
Tổng biên tập Phạm Huy Hoàn